Kancelaria Adwokacka Ewy Perkowskiej

powstała w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym jak również podmiotom gospodarczym.

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych oraz wykroczeniowych.
Ze szczególnym zainteresowaniem traktujemy sprawy z zakresu umów o roboty budowlane. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej kontraktów budowlanych. Oferowane usługi są wykonywane z troską o najwyższy poziom merytoryczny i w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu.
Standardem w pracy naszej kancelarii jest rzetelność, terminowość oraz dokładność. Każdą ze spraw traktujemy indywidualnie, zapewniając naszym Klientom dyskrecję oraz poczucie pełnego bezpieczeństwa prawnego.

tel: +48 602 658 358

Zapraszamy do współpracy.

O kancelarii

Adwokat Ewa Perkowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym.
Praktykę zawodową rozpoczęła jeszcze w czasie studiów w jednej z warszawskich kancelarii.
Po odbyciu trzyletniej aplikacji adwokackiej w Białostockiej Izbie Adwokackiej oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku.

W ramach doskonalenia zawodowego oraz rozwijania swoich zainteresowań adwokat Ewa Perkowska specjalizuje się w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych i rodzinnych.
Dotychczasowa praktyka zawodowa adwokat Ewy Perkowskiej pozwoliła jej zdobyć również duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa budowlanego, w szczególności obsłudze prawnej kontraktów budowlanych.

Usługi Kancelarii

Usługi kancelarii

Klienci indywidualni

Kancelaria prowadzi sprawy z różnych dziedzin prawa, jednak w szczególności specjalizuje się w następujących rodzajach spraw:

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi m.in. w następujących sprawach:

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w toku postępowania sądowego
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków
 • sporządzenie wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, zawieszenia wykonania kary, odroczenia wykonania kar oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem tych środków
 • sporządzenia wniosków o wydanie wyroku łącznego i reprezentacja w postępowaniu sądowym wywołanym jego wniesieniem
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi m.in. w następujących sprawach:

 • o zapłatę
 • odwołanie darowizny
 • o odszkodowania
 • o zadośćuczynienie

Pomoc prawna z zakresu prawa rzeczowego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi m.in .w następujących sprawach:

 • o ochronę prawa własności
 • o ochronę posiadania
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • o zasiedzenie
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • o zniesienie współwłasności

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi m.in. w następujących sprawach:

 • o rozwód
 • o podział majątku wspólnego
 • o alimenty
 • dotyczących władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi m.in. w następujących sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi m.in. w następujących sprawach:

 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odpraw, premii
 • reprezentacja w sprawach o przywrócenie do pracy
 • dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • reprezentacja w sprawach o wydanie i sprostowania świadectwa pracy

Klienci biznesowi

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i osób prawnych. Nasze usługi prawne obejmują wszystkie obszary prowadzenia działalności gospodarczej:

 • prowadzenie stałej i doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorstwa,
 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;
 • udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
 • windykacja wierzytelności,
 • sprawy z zakresu zamówień publicznych (m.in. opiniowanie / przygotowywanie dokumentacji przetargowej, ocena poprawności postępowania przetargowego, składanie środków odwoławczych, opiniowanie / przygotowywanie umów konsorcjum)
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego ( m.in. opiniowanie / przygotowywanie umów o roboty budowlane, spory wynikające z umów o roboty budowlane, reprezentowanie interesów wykonawców robót budowlanych). 

Wynagrodzenie

Wysokość honorarium jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy adwokata. Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 do 300 zł. Wynagrodzenie za poprowadzenie całej sprawy zależy od stopnia zawiłości, a także przewidywanego nakładu pracy i czasu jej trwania. Każdorazowo koszt ten jest ustalany z Klientem przed rozpoczęciem współpracy. W ramach współpracy z Kancelarią istnieje możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Perkowska

ul. Armii Krajowej 7B lok. 10

19-300 Ełk

tel. (87) 732 51 15

tel. kom. +48 602 658 358

email: ewaperkowska.kancelaria@gmail.com

Mapa dojazdu